معرفی و کاربرد محصول

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و

• آماده سازی سطح

 1. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 2. برای تغییر این متن  دکمه وی. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از
 3. برای تغییر این متن بر رویتگی با تولید سادگی چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 4. برایتگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 5. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن
 6. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم
 7. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

• نکات ایمنی

 1. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 2. برای تغییر این متن  دکمه وی. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از
 3. برای تغییر این متن بر رویتگی با تولید سادگی چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 4. برایتگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 5. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن
 6. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم
 7. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

• طریقه مصرف

 1. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 2. برای تغییر این متن  دکمه وی. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از
 3. برای تغییر این متن بر رویتگی با تولید سادگی چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 4. برایتگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 5. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن
 6. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم
 7. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

• شرایط انبارداری

 1. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
 2. برای تغییر این متن  دکمه وی. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از
 3. برای تغییر این متن بر رویتگی با تولید سادگی چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 4. برایتگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 5. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن
 6. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم
 7. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

مشخصات فنی محصول

مشخصات شیمیایی
رنگ پایهرزین اکریلیک ترموپلاست
تعداد اجزای رنگیک جزئی
مکانیزم خشک شدنتبخیر حلال
میزان درصد جامد موادوزنی(2±75%) حجمی (2±48%)
نقطه اشتعال19 درجه سانتیگراد
مشخصات فیزیکی
فام رنگسفید(TAW) زرد(TAY)
براقیتمات
دانسیته(5/1-4/1) گرم بر سانتیمتر مکعب
بازتابحداقل 75%
زمان خشک شدن
خشک شدن سطحی5  تا 10 دقیقه
خشک شدن نسبی20 تا 25 دقیقه
خشک شدن کامل2 تا 4 ساعت
روش رنگ آمیزی

قلم مو – پیستوله-غلطک

مصارف داخل ساختمان

قبل از اعمال کاملا بهم زده باشد

قبل از رنگ آمیزی سطح تمیز باشد

قابل رنگ آمیزی با قلم مو

قابل رنگ آمیزی با غلطک

قابل رنگ آمیزی با پیستوله

درب قوطی را ببندید

نگهداری در دمای معمولی

از یخ زدگی جلوگیری شود

دور از نوز مستقیم خورشید قرار گیرد

پس از مصرف داخل کیسه زباله قرار داده و در سطل زباله انداخته شود